Hizmetlerimiz

Biz sadece desteğe ihtiyaç duyduğunuz durumlarda devreye giriyoruz. Acil veri analizi ekibi tarafından güvenli bir şekilde alabileceğiniz hizmetler;

 • Danışmanlık
 • Araştırma
 • Anket Tasarımı
 • Veri Analizi
 • Tez Düzenleme
 • Yayım Aşaması
 • Çeviri

 


Danışmanlık


1danısmanlık

Araştırmanıza başlamadan önce konunuz ile ilgili bir danışmandan fikir almanızı tavsiye ederiz. Yapılan her adımın bir emek olduğunu ve plansız olarak yola çıkmanın da emeğinizin boşa gitmesi anlamına geldiğini iyi bilmeniz gerekmektedir.

Acil veri analizi ekibi olarak sizlere analiz konularında danışmanlık hizmeti sunmaktan gurur duyarız.


Araştırma


2arastırma

Hangi çalışma olursa olsun planlı bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Çalışmaların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmak zorundadır. Bu adımların araştırmanın en başında planlanması ve bu şekilde araştırmanın başlanması gerekmektedir.

En genel tanımı ile araştırma, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır.

Bu tanımdan yola çıkarak araştırmanın adımlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir.

 • Araştırmanın amacı
 • Araştırmanın tasarımı ve planlanması
 • Veri toplama yöntemi
 • Uygulanacak ise anketin tasarımı
 • Örneklemin belirlenmesi
 • Analiz planı
 • Raporlama

Anket Tasarımı


3ankettasarım

Eğer araştırmada anket uygulanacak ise bu anketin profesyonel bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.Soruların sıralamasından tutunda anketin şekli bile cevap verecek kişileri etkilemektedir. Bu da anketin güvenilirliğini etkilemektedir.

Anket, araştırmanın amacına göre ihtiyaç duyulan bilgilere göre hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. Amaç ve ihtiyaç duyulan bilgiler ne kadar belirgin olursa araştırmanın adımları da o kadar sorunsuz ilerler. Anket tasarımı yapılırken içerik, anketin yöntemi, türü, soru sayısı ve sorulacak soruların belirlenmesi anketin süresi vb. kriterler göz önüne alınmalıdır.

Tasarımda yapılacak en ufak bir değişim cevaplayıcı da yönlendirmeye neden olacağı gibi sonuçları da etkileyecektir. Hiçbir araştırmanın amacı cevaplayıcı yönlendirmek olmamalıdır. Bir ankette tasarımın ve soruların olabildiğince basit ve net olmalıdır.  

Her araştırmadan önce soru kağıdının güvenilirliği için pilot araştırma yapılmalı ve sonuçlara göre soruların şekli sırası değiştirilmelidir. Bazı durumlarda sorular eklenebilir hatta anlamsız gelen sorular anketten çıkarılabilir.


Veri Analizi


4veriveanaliz

Web'de veri analizi için binlerce sonuç bulabiliriz. Asıl sorun araştırmaya hangi analizlerin uygulanacağı ve uygulanan bu analizlerin nasıl yorumlanacağıdır.

Çeşitli yöntemler ile elde edilen veriler anlamsız sayı ve metin kümeleridir. Bu sayı ve metin kümelerini anlamlı hale getirmek için analiz programlarına (SPSS, SAS, Microsoft Excel, vb.) ihtiyaç vardır. Verilerin analiz programlarına uyumlu hale getirilmesi ayrı bir emek sarf edilmektedir.

Programlara uyumlu hale getirilen veriler analiz programları ile birçok sonuç vermektedir. Acil veri analizi ekibi olarak verilerinizi uyumlu hale getirmek, analiz etmek ve çıkan sonuçları raporlayıp yorumlamak için elimizden geleni yapmaktayız.

Analiz için kullandığımız programlar,

 • Spss
 • Spss Modeler
 • Sas Enterprise Guide
 • Microsoft Excel
 • Lisrel
 • Minitab

Tez Düzenleme


5tezduzenleme

Araştırmanın bağlı olduğu kuruma göre değişen yönergelere düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler her ne kadar basit gibi gözükse de ayrı bir uzmanlık gerektiren bir iştir. Düzenlemenin aldığı zaman dilimi hiçbir zaman azımsanmamalıdır.

Örneğin sayfa yapısı, başlık karakteri, içerik karakteri, tablo biçimlendirme, resim ve harita biçimlendirme, içindekiler sayfası oluşturma, kaynakça kısmının hazırlanması gibi birçok adımdan oluşmaktadır.


Yayım Aşaması


6yayımasaması

Bir araştırmanın en son aşamasıdır. Sunum yapılmadan önce araştırmanın ( geçerlilik kontrolü, grafik düzenleme, tablo düzenleme, yazım kurallarına uygunluk vb.) bir çok kriterinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Ekibimiz yetersiz kalınan noktalarda büyük bir özveri ile gerekli desteği sağlamaktadır.

 • Araştırmanın geçerliliğinin ölçülmesi
 • Analiz ve sonuçların yorumlanması, raporlanması
 • Grafiklerin ve tabloların özenle hazırlanması
 • Hakem eleştirilerinin en kısa sürede cevaplanması
 • Raporlarınızın basıma uygun hale getirilmesi
 • Rapor kapağınızın hazırlanması

Çeviri


Çeviri alanında uzman hocalarımız tarafından Çalışmalarınız veya ihtiyaç duyduğunuz çalışmalar akademik olarak çevrilir. Çeviri hizmeti verdiğimiz alanlar

 • İngilizce
 • Osmanlıca
 • Arapça
Yeni Eklenenler
Aritmetik OrtalamaİstatistikGeometrik OrtalamaOrtalamaKareli OrtalamaHarmonik OrtalamaExcelModTepe DeğeriMod nedir?Mod Nasıl HesaplanırTepe Değeri NedirTepe Değeri Nasıl HesaplanırKantillerçeyrekleronluklaryüzdeliklerpercentilesdesillerkartillerquartilesçeyrekler nasıl hesaplanır?çeyrekler nedir?onluklar nasıl hesaplanıronluklar nediryüzdelikler nasıl hesaplanır?yüzdelikler nedir?Kareli Ortalama nasıl hesaplanır?kuadratik ortalamaNasıl hesaplanırspss kantillerspss çeyreklerspss onluklarspss yüzdelerSPSSVaryansstandart sapmavariancestandart deviationVaryans nasıl hesaplanır?standart sapma nasıl hesaplanır?maksimumminimumbasıklıkçarpıklıknasıl hesaplanır?spssteistatistik nedir?istatistik tanımlarıaritmetik ortalama nasıl hesaplanıraritmetik ortalama formülaritmetik ortalama örnekmerkezi eğilim ölçülerimerkezi eğilim ölçüleri nelerdirağırlıklı aritmetik ortalamaquatratic meanmedianmedyanGeometrik ortalama nasıl hesaplanırgeometrik ortalama örnekgeometrik ortalama formülharmonik ortalama özellikleriharmonik ortalama nasıl hesaplanırharmonik ortalama formülharmonik ortalama örnekmedyan nedirmedyan nasıl hesaplanırmedyan özelliklerimedyan formülmedyan örnekyüzdelikler formülonluklar formülçeyrekler formültepe değeri formülmod formülspsste aritmetik ortalamaspsste harmonik ortalamaspsste geometrik ortalamaspss ortalama hesaplamaistatistik özellikleriwordmicrosoft officeindeks oluşturmaiçindekiler oluşturmawordde indeks oluşturmawordde içindekiler tablosu oluşturmaiçindekiler tablosu nasıl oluşturulurkareli ortalama nasıl hesaplanırkuadratik ortalama nasıl hesaplanırkareli ortalama formülkuadratik ortalama formülexcelde ortalamalarexcelde aritmetik ortalamaexcelde harmonik ortalamaexcelde geometrik ortalamaexcelde kareli ortalamayüzlüklerexcelde çeyreklerexcelde onluklarexcelde yüzdeliklerformülspsste standart sapmaspsste varyansspsste maksimumspsste minimumspsste basıklıkspsste çarpıklıkvaryans formülstandart sapma formülspss menülerspss analiz menüsüspss analyze menuspss menüler açıklamalarSpss data menüspss edit menüspss file menüspss graphs menüspss grafik menüsüspss transform menüspss variable view menüspss data özellikleri menüsüspss view menüsüspss explorenormallik incelemesispss normallik incelemesinormallik formülüspss frekans tablosuspss veri girişispss frekans tablosu girişispss friedman analizivaryans analiziFriedman İki Yönlü Varyans Analizispss varyans analizispsste varyans analizispss işaret testispss testlerspss sign testidüşey arayatay araexcelde düşey araexcelde yatay aranasıl yapılıreğer fonksiyonuif functionexcelde eğer fonksiyonuexcel if functionexcel fonksiyoneğer say fonksiyonuexcel eğer say fonksiyonuexcel eğer fonksiyonuexcel içiçe eğer fonksiyonuexcelde random fonksiyonuexcelde rastgele fonksiyonuexcelde toplam fonksiyonuoutlookmicrosoft excelden microsoft outlooka takvim aktarmafonksiyonların türkçe anlamlarıfonksiyon açıklamalarıveriveri ne demekveri türleri nelerdirnicel ne demeknitel ne demeknicelnitelnicele örneknitele örneknominalnominal ne demeknominale örnekordinalordinal ne demekordinale örneksürekli verisürekli veri ne demek,sürekli veriye örnekkesikli verikesikli veri ne demekkesikli veriye örnekverilerin toplanmasıverilerin toplanması nasıl olurveriler toplanırken nelere dikkat ederizaraştırmaaraştırma ne demekkitlekitle ne demekörneklemörneklem ne demekaraştırmanın aşamaları nelerdirkitleye örnekörnekleme örnekdenekdenek ne demekparametreparametre ne demekörnekleme yöntemleri nelerdirdeğişkendeğişken ne demeksürekli değişkenkesikli değişkensürekli değişken ne demekkesikli değişken ne demeksürekli değişkene örnekkesikli değişene örnekolasılığa bağlı örneklemolasılığa bağlı olmayan örneklemolasılığa bağlı örneklem ne demekolasılığa bağlı olmayan örneklem ne demekbasit rasgele örneklemtabakalı örneklemküme örneklemisistematik örneklemgrafikçizgegrafik nedirgrafikte olması gerekenlergrafikte nelere dikkat etmeliyiz?nitel veriler için grafiklernitel veriler için oluşturulan grafikler nelerdir?nitel veri grafiklerinitel veri grafikleri nelerdirdağılış dikdörgenleridağılış dikdörtgeni nedirdağılış dikdörtgenine örnekdaire dilimleripasta grafiğidaire dilimleri nasıl olurpasta grafiği nasıl olurdaire dilimlerine örnekpasta grağine örneknicel veriler için oluşturulan grafiklernicel veriler için oluşturulan çizgelernicel veriler için oluşturulan grafikler nelerdirnicel veriler için oluşturulan çizgeler nelerdirhistogramhistogram grafiğihistogram grafiği nedirhistograma örnekhistogram grafiğine örnekdağılış poligonudağılış poligonu nedirdağılış poligonuna örnekalan çizimialan çizimi nediralan çizimine örnekdağılış eğrisidağılış eğrisi nedirdağılış eğrisine örnekdal yaprak çizimidal yaprak çizimi nedirdal yaprak nasıl çizilirdal yaprak grafiği nasıl çizilirdal yaprak çizimine örnekdal yaprak grafiğine örneksaçılım çizimisaçılım çizimi nedirsaçılım çizimine örnekzaman serisi çizimizaman serisi çizimi nedirzaman serisi çizimi nasıl yapılırzaman serisi çizimine örnekham veriham veri nediranalitik betimlemeanalitik betimleme nedirsıklık çizelgesisıklık çizelgelerisıklık çizelgeleri nedirsıklık çizelgelerine örneknicel veriler için sıklık çizelgelerinicel veriler için sıklık çizelgeleri nelerdirnicel veriler için sıklık çizelgeleri nasıl oluşturulurdağılım sınırlarıdağılım sınırları nasıl hesaplanırdağılım sınırı nedirdağılım genişliğidağılım genişliği nedirdağılım genişliği nasıl hesaplanırsınıfsınıf nedirsınıf nasıl hesaplanıralt sınıralt sınır nediralt sınır nasıl hesaplanırüst sınırüst sınır nedirüst sınır nasıl hesaplanırsınıf aralığısınıf aralığı nedirsınıf aralığı nasıl hesaplanırsıklık nedirsıklıksıklık nasıl hesaplanırsınıf değerisınıf değeri nasıl hesaplanırnitel veriler için sıklık çizelgelerinitel veriler için sıklık çizelgelerine örnekeşit olmayan aralıklı sıklık çizelgelerieşit olmayan aralıklı sıklık çizelgeleri nasıl hesaplanıraçık uçlu sıklık çizelgeleriaçık uçlu sıklık çizelgeleri nasıl hesaplanıreşit olmayan aralıklı sıklık çizelgesine örnekaçık uçlu sıklık çizelgesine örneknormal dağılımnormal dağılım nedirstandart normal dağılımstandart normal dağılım nedirstandartlaştırmastandartlaştırma işlemistandart normal dağılım tablosustandart normal dağılım tablosu ile ilgili örneklernormal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonuörneklem ortalamasının dağılımıörneklem ortalamasının dağılımı nasıl yapılıryerine koyarak yapılan örneklemeyerine koymadan yapılan örneklemet dağılımıt dağılımı nedirserbestlik derecesiserbestlik derecesi nedirt dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonut dağılımının formulüt dağılımının çizelgesit dağılımının grafiğit dağılımının tablosuki kareki kare nedirki kare nerde kullanılırki kare dağılımki kare dağılımıki kare tablosuki karenin forulüki karenin olasılık yoğunluk fonksiyonuki kare oyfki karenin grafiğif dağılımıF Dağılımıf dağılımı nedirf dağılımı formulüf dağılımı olasılık yoğunluk fonksiyonuf dağılımı tablosuf dağılımının grafiğinokta tahmininokta tahmini nedirkitle ortalamasının aralık tahminikitle ortalamasının aralık tahmini ile ilgili sorukitle varyansıkitle varyansı bilinmiyor ve n>30kitle varyansının bilinmediği durumlarkitle varyansının 30 dan küçük olduğu durumlarnokta tahmini nasıl hesaplanırnokta tahmininin formulü nedirkitle varyansının formülünokta tahmininin formülükitle varyansının formülü nedirkitle varyansı bilinmiyor ve n 30 dan büyükkitle varyansının bilinmediği durumda formül nedirkitle varyansına ilişkin güven aralığıkitle varyansına ilişin güven aralığı formülükitle varyansının güven aralığının formülü nedirkitle oranı için aralık tahminikitle oranı için aralık tahmini nasıl çözülürkitle oranı için aralık tahmininin formülü nedirgüven aralığında yorum nasıl yapılırgüven aralığında yorum yapmahipotez testihipotezbasit hipotezbileşik hipotezyokluk hipotezibasit hipotez nedirbileşik hipotez nedir1 tip hata1 tip hata nedir2tip hata2 tip hata nedirtestin gücütestin gücü nedirtestin gücü nasıl hesaplanırhipotezde testin gücü nedirhipotezde testin gücü nasıl hesaplanırsağ yanlı hipotezsağ yanlı hipotez nedirsağ yanlı hipoteze örneksol yanlı hipotezsol yanlı hipotez nedirsol yanlı hipoteze örnekçft yanlı hipotezçift yanlı hipotez nedirçift yanlı hipoteze örnekuygulamalı hipotez testleriuygulamalı hipotez testleri nelerdirnormal dağılımlı kitlenin ortalamasına ilişkin hipotez testikitlenin ortalamasıkitlenin varyansına ilişkin hipotez testikitlenin varyansına ilişkin hipotez testi nedirkitle oranı için hipotez testikitle oranı için hipotez testi nedirkitle oranı için hipotez testi nasıl hesaplanır2 tip hataörneklem büyüklüğüörneklem büyüklüğü nasıl seçilirörneklem büyüklüğünün hesaplanmasıkitle ortalaması için örneklem büyüklüğükitle ortalamasının tahmini için örneklem büyüklüğünün hesaplanmasıkitle oranının tahmini için örneklem büyüklüğünün hesaplanmasıkitle oranı için örneklem büyüklüğüörneklem büyüklüğü hesaplama formülüörneklem büyüklüğü hesaplanırken kullanılan formüllerörneklem büyüklüğü hesaplama ile ilgili örneklerörneklem büyüklüğü örnek sorularörneklem büyüklüğü ile ilgili sorularkorelasyonkorelasyon nedirkorelasyon nasıl hesaplanırkorelasyon formülükorelasyon katsayısının önem testikorelasyon katsayısının önem testinin formülü nedirspearman sıra korelasyonspearman korelasyon katsayısının formülükendall korelasyonkendallın korelasyon katsayısının formülü nedirkorelasyon katsayısının önem kontrolükorelasyon katsayısının önem kontrolü nasıl hesaplanırkorelasyon katsayısının önem kontrolü formülü
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |