Ögeler etikete göre görüntüleniyor: spss menüler açıklamalar

Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:12

Analyze Menü

Anayze menüsü analiz sürecinde kullanılacak olan istatistiksel yöntemleri içeren menüdür. bu menü altında özet tablolar, belirtici istatistikler, parametrik, nonparametrik yöntemler, çeşitli hipotezlerin test edilmesi, çok değişkenli yöntemler yer almaktadır.anaylsemenu

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:14

Data Menü

Data Menüsü veriler ile ilgili bir çok işlemin yapılmasını sağlayan seçenekler sunmaktadır. bu menü altında tarihlerin, verilerin belirlenmesi, yeni değişkenleri oluşturmak ve bir çok işlemin uygulanmasını sağlar.

datamenubu menü altında verileri sıralama, veri dosyalarını birleştirme ve ayırmaya yarar.

Define Variable Properties seçilen değişkenler hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

definevariableproCopy Data Properties spss ve spss dışından verilerin özelliklerinin kopyalanmasını ve verilerin bu özellikte olmasını sağlar.

Define Dates seçeneği girilerin verilerin giriş sırasına göre tarih eklenmek istendiğinde kullanılır. default ayar not dated'dir. bu seçenek altından bu özellik kullanıma açılır.

definedates

Sort Cases istenen veri setine göre sıralama yapar.

Transpose seçeneği ile sütunlar satır, satırlar sütun yapılır. yani birimleri veriye, verileri birime dönüşümünü sağlanır.

Restructure değişkenlerin özelliklerini yeniden düzenlemeye yarar.

Merge Files Birden çok veri setinin birleştirilmesini sağlar.

Aggregate 

Orthogonal Design

Split File veri setini istenilen şekilde bölünmesini sağlar.

Select Cases belirli özelliğe sahip verilerin seçilmesini sağlar. 

Weight Cases

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:16

Edit Menü

Edit Menüsü altında standart işlemler olan kesme, kopyalama, yapıştırma, silme, arama vb. gibi işlemler yapılır. 

editmenusu

Undo yapılan işlemi geri alır.

Redo yapılan işlemi geri alınan bir işlemi ileri alır.

Cut işaretlenen bölümü keser, siler ve panoya alır. 

Copy işaretlenen bölümü kopyalar ve panoya alır.

Paste daha önceden kesilmiş ve ya kopyalanmış bölümün yapıştırılmasını sağlar.

Paste Variables panoda yer alan değerleri farklı dosyalara yeni değişkenler olarak yapıştırır.

Clear seçili alanlarda bulunan değerleri siler.

Insert Variable 

Insert Case Find Find Next Replace Search Data Files Go to Case Go to Variable Go to Imputation Option

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:17

File Menü

Bu menü aracılığı ile yeni dosyalar oluşturulur, varolan dosyalar açılır, dosyalar hakkında bilgiler edinilir, üzerinde çalışılan dosyalar kayıt edilir. Exit seçeneği ile SPSS programı kapatılır.

 filemenu

Kısaca File menüsünün alt başlıklarına bakacak olursak;

New Seçeneği altında bulunan yeni veri - data- , Syntax - komut dosyası-, ve output - çıktı- ve script - Spss te kod yazma yeri açmak için kullanılır.

newmenusu

New --> Datanewdata

burası verilerimizi girdiğimiz kısımdır. analiz etmek istediğimiz veriler bu alanlara girilir.

Open seçeneği de new seçeneği altında bulunan data, syntax, output ve script seçeneklerini açmak için kullanılır.

Open Database seçeneği önceden hazırlanmış veri tabanı dosyasını açar ve bu dosyalarda sorgulama işlemlerini yerine getirir.

Read Text Data seçeneği diğer dosya türlerinden (*.txt, *.dat, *.xlsx vb.) verileri SPSS'e aktarmak için kullanılır.

Save seçeneği üzerinde çalışılan dosyayı kayıt etmek için kullanılır.

Save as seçeneği üzerinde çalışılan dosyayı yeni dosya ismi ve farklı formatta kayıt etmek için kullanılır.

Display Data Info Spss formatında kayıt edilmiş dosyalar hakkında bilgi verir.

Apply Data Dictionary Spss formatında kayıtlı dosyadan üzerinde çalışılan dosyaya formatı ve isimleri aynı olmak şartıyla veri aktarmayı sağlar. böylece aynı değişken ismine sahip bir dosyadan bu isimler yeni veri dosyasına aktarılır.

 Cache Data büyük dosyaları kolay okumak, farklı yerlerde bulunan dosyaları Spss te daha hızlı çalıştırmak ve üzerinde çalışmayı sağlar.

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:20

Graphs Menü

Graphs Menu: verilerin kabaca bilgilerini görmek ve dağılımları kolayca kestirebilmek için Grafiklerin çizildiği menüdür.

graphs

Chart Builder

Bu menü altında size verilerinize hangi grafiğin uygun olduğunu göstererek grafik oluşturmanızı sağlar.

otographs

Graphboard Template Chooser

Bu menü altında verinize uygun grafik şekilleri ekrana gelir. 

graphtampeltechoos

Compare Subgroups

Belirlenen bir gruba göre diğer değişkenlerin grafiğini çıkarır.

compare

graph

Regression Variable Plots

Legacy Dialogs

Bu menü altında basit olarak grafik çizimleri yapılır. Chart builder den farkı chart builder biraz daha grafik motoru gibi bir çok seçeneği vardır.

legacy

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:26

Transform Menü

Bu menü altında ana verilerin özelliklerini değiştirmeden yeni değişkenler oluşturma ve dönüştürme yapma seçeneklerini içerir. bu seçenekler üstteki resimde görülmektedir.

transform

Compute Variable seçeneği, veri setleri için matematiksel işlemler uygulayarak yeni veri setleri oluşturulmasını sağlar. 

Örneğin: I.1 ve I.2 verilerini toplayıp 2 ile çarpma işlemini compute ile yeni değişken olarak hesaplayalım. X1 = 2*(I.1+I.2)

x1ornek

Oluşturulan yeni değişken x1 adı ile veri setinin en sağında yerini almaktadır.

Progammability Transformation

Count Values within cases seçeneği, bir değişkende seçeneklere göre frekansları belirler.

shift values

recode into same variables veri setlerinin kodlanmasını sağlar. bu seçenek aynı set üzerine işlem yapar. eski veri seti ile yeni veri seti değiştirilmiş olur.

recode into different variables veri setlerinin kodlanmasını sağlar. bu seçenek farklı bir veri seti oluşturur.

automatic recode seçeneği veriyi büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayarak 1 den başlayarak farklı değişken kadar numara atayarak etiketler. kısa bir etiketleme yöntemidir.

automaticrecode

create dummy variables

Visual binning

optimal binning

prepare data for modeling

rank cases  seçeneği, sayısal değişkenleri sıralama değerlerine dönüştürür. yeni bir değişkene atar. değişkenlerin değişik yöntemlere göre sıralama işlemlerini yapar. sıralama şekilleri alttaki resimde verilmiştir.

rankcases

data and time wizard

create time series

replace missing values seçeneği, veri serisinde eksik olan veriler yerine değer atanmasını sağlar. atanan bu değerler ya veri setinin ortalaması ya da herahngi bir zaman serisi değeri olabilir.

random number generators başlangıç sayısı belirlenerek sayıların türetilmesi sağlar. 

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:30

Variable View Menü

Variables seçeneği spss 'teki verinin biçimlendirilmesini sağlar.

variables

Name: Veriye isim verir. Analiz edildikten sonra elde edilen tablo ve çıktılarda sonuçların anlaşılır olmasını sağlar.

variabletype

Type: spss'e girilen verilerin yapısı belirlenir.Verilerin sayı, metin, tarih vb. olduğu belirlenir.

Width: verinin uzunluğunun basamak olarak belirlenmesi sağlanır.

Decimals: ondalıklı sayılarda verinin virgülden sonraki basamak değeri belirlenir.

Label: veri setine etiket yapılmasını sağlar. bu sayede analiz sonucu çıkan sonuçlarda label seçeneği girilmiş ise label olarak girilen değerler gözükür.

valuelaber

Values label seçeneği ile aynı işlevi veriler üzerinde uygular. örneğin value =1 label = erkek girildiği zaman verilerde bulunan 1 seçeneğine erkek değeri atar.

Missing bu değer eksik değerler var ise bu değerlerin atanmasını sağlar. 

Align girilen verilerin sağda, ortada veya solda olmasını sağlar.

Measure scale oransal ve aralıklı ölçekler (kg, boy vb) ordinal sıralı ölçekler için (likert tipi ölçekler için) nominal sınıflayıcı ölçekler için (cinsiyet, eğitim durumu vb.)

Role 

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
Pazartesi, 24 Haziran 2019 08:34

View Menü

view menüsü spss programının nasıl bilgisayarda nasıl görüleğini kişiselleştirmeye yarar. program içinde bulunan fontların seçine yarar.

viewmenusu

variables

Variables seçeneği ise değişken özelliklerini ve bu özelliklerin değiştirilmesini sağlayan pencereyi açar.

Bu konuyu Variables - spss başlığı altında bulabilirsiniz.

Yayınlandığı Kategori Spss Anlatım
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

   

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

   

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

   

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |