Ögeler etikete göre görüntüleniyor: medyan

Salı, 16 Nisan 2019 12:03

Medyan (Ortanca)

Veri setinde veriler küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada bulunan değer Ortanca (Medyan)'dır. Veri sayısının tek olduğu durumlarda Ortanca (Medyan) tam ortadaki değer iken, veri sayısının çift olduğu durumlarda Ortanca (Medyan) tam ortadaki 2 sayının aritmetik ortalamasıdır. 

Ortancanın Formulü: X(j+1)/2

 • Veride Aykırı değerler olduğu zaman aritmetik ortalamadan daha sağlıklı bilgi verir.
 • Basit bir sıralama işlemi gerektirdiği için pratiktir.
 • Verideki değerlerin medyandan mutlak farkları toplamı minimumdur.
 • Zayıf yönü ise verideki tüm değerleri dikkate almamasıdır.

ÖRNEK: 30 Kişinin yaşları aşağıdaki gibidir. Yaşların ortancası nedir?

20,26,20,21,21,19,23,24,19,20,30,24,19,21,20,20,21,20,25,26,25,20,19,32,21,18,19,21,19,35

İlk adım olarak verileri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. daha sonra veri sayısının tek mi çift mi olduğuna bakalım. verilen örnekte 30 kişi olduğu Medyan tam ortadaki 2 sayının ortalaması olacaktır. 

X(j+1)/2=X(30+1)/2=X15,5 Yani medyan 15.5 sayıya denk gelmektedir. buda verimizde 15 ve 16. verinin ortasıdır.

18,19,19,19,19,19,19,20,20,20,20,20,20,20,21,21,21,21,21,21,23,24,24,25,25,26,26,30,32,35

ORTANCA=(21+21)/2=21'dir.

ÖRNEK: 5,15,7,221,35,26,1,35,22 verilerinin ortancası kaçtır?

İlk önce verimizi sıralayalım.

1,5,7,15,22,26,35,35,221 veri sayımız 9'dur. X(j+1)/2=X(9+1)/2=X5 5. değer ortancadır. Daha önceden de bahsedildiği gibi Ortanca uç değerlerden etkilenmez. veri setindeki 221 sayısı aykırı bir değerdir fakat ortanca diğer verilere yakın bir değer çıkmıştır.

Yayınlandığı Kategori İstatistik
Salı, 16 Nisan 2019 12:00

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Merkezi eğilim ölçüleri kitleye ilişkin bir değişkenin bütün farklı değerlerinin çevresinde toplandığı merkezi bir değeri gösterirler.

Veri setini tanımlamak üzere kullanılan ve genellikle tüm elemanları dikkate alarak veri setini özetlemek için kullanılan ifadelerdir.

Veri setindeki tüm elemanları temsil edebilecek merkez noktasına yakın bir değerdir.

Ortalamalar arasında normal bir seride aşağıdaki ilişki vardır.

Kareli Ortalama> Aritmetik Ortalama> Geometrik Ortalama > Harmonik Ortalama

Önemli Merkezi Eğilim Ölçüleri

 • Aritmetik ortalama
 • Ağırlıklı aritmetik ortalama
 • Geometrik ortalama
 • Harmonik ortalama
 • Kuadratik ortalama
 • Mod
 • Medyan
 • Kartiller
Yayınlandığı Kategori İstatistik
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |