Ögeler etikete göre görüntüleniyor: kesikli veri

Pazar, 25 Ağustos 2019 10:33

Veri Kavramı ve Veri Türleri

                                                                                               Veri Kavramı ve Veri Türleri 

İstatistik bilimi, ölçüm ya da gözlemlerin toplanması, işlenmesi, sunulması ve yorumlanması işlerini tüm yönleri ile ele alır. Veri ise istatistik biliminin ilgilendiği temel materyaldir. Veri gerçek dünyada var olan ancak araştırmacı tarafından bilinmeyen ve ortaya çıkarılması amaçlanan bilgiyi taşır. 

Temel olarak iki tür veri vardır.Bunlar nicel(sayılabilir) ve nitel(kategorik) veri olarak sıralanır. 

Nicel verinin üzerinde aritmetik işlemler yapabiliriz yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi ve sayıları içerir. Daha iyi anlayabilmeniz için birkaç örnek verelim: kişilerin yaşları, hizmet süreleri, hava sıcaklığı, kandaki bir bileşenin miktarı,. Verdiğimiz örneklere aritmetik işlemler uygulayarak anlamlı başka veriler elde edebiliriz.

Nitel veri, verinin sayısal olmayan gruplara bölünmesinden elde edilir. Örneğin bir kişinin kadın ya da erkek olmasına ilişkin veri erkek için 1 , kadın için 2 kodlaması yapılarak kategorik veriye dönüştürülebilir. 1+2 gibi matematiksel işlemin sonucu anlamlı değildir.

Veri türleri daha ayrıntılandırılarak nominal (sınıflandırılmış), ordinal (sıralanmış), aralıklı ve orantısal veri olarak ifade edilir. Nominal veriye örnek: göz rengi (kahverengi, mavi, yeşil), cinsiyet (kız, erkek). Ordinal veriye örnek: eğitim düzeyi, akademik başarı (A1, A2, A3, B1, B2, B3) ,rütbeler. Aralıklı ölçeklere örnek: notlar(0-100), IQ (0-10). Orantısal veriye örnek: boy uzunluğu, ağırlık.

Nicel veriler ayrıca, sürekli ve kesikli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Sürekli değişken ölçüm ile elde edilir. İki ölçüm arasında sonsuz sayı anlamlı ise sürekli. Örneğin:kilo,gelir,çalışma.

Kesikli değişken sayım ile elde edilir, ara değerler söz konusu degildir. Nitel değişkenler genellikle kesiklidir. Örneğin :1,2,3 kız diyebiliriz fakat  2.5 kız diyemeyiz.

Yayınlandığı Kategori İstatistik
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |