Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Varyans

1- Analyze--> Descriptives seçeneğinden
var1

2- Tanımlayıcı değişkenleri istenen bilgiler için options seçeneği işaretlenir. Burada Ortalama, Toplam, Standart Sapma, Minimum, Maksimum, Varyans, AÇıklık, Ortalamaların Standart Hata,Basıklık ve çarpıklık değerlerine ulaşılabilir.
var2

3- SPSS'in verdiği çıktı aşağıdaki gibidir.var3

Yayınlandığı Kategori Spss Analiz

 Varyans verilerin yayılışı , dağılımı hakkında bilgi verir. Değerlerin ortalamalardan uzaklarının ortalaması olarak da ifade edilir.

var1

var2

 

 • Standart Sapma: Varyansın Karekökü
 • Varyans söz konusu sapmaların ortalama değerini ölçmektedir. 
 • Varyans, verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamıdır.
 • Notların aritmetik ortalamadan farklarının toplamı sıfırdır. Karesini alarak bu durum ortadan kaldırılır.

Peki bir çok ortalama varken varyans, standart sapma gibi değerlere neden ihtiyaç duyarız.

ortalamalar verinin dağılımı hakkında bilgi vermez. Varyans veriler hakkında ortalamanın üzerine yorum yapmamızı sağlar.


Örnek 1:iki ayrı sınıfta bulunan öğrencilerin aynı dersten aldıkları notlara ve ortalamalarına baktığımızda sizce hangi sınıf  başarılıdır. Yüksek not alan öğrencilerin olduğu sınıfa başarılı demek doğru olur mu? ya da ortalamaya yakın herkesin aynı başarı noktasında olduğu sınıf mı başarılıdır? Varyans bize bu konular hakkında bir öngörme sunmaktadır.

            A         B
            33        55
            100       50
            18        57
            30        60
            15        56
            28        56
            33        52
            100       58
            17        51
            100       53
            85        54
            90        53
Ortalama=   54        55

Verilen yaşların varyansını bulunuz?

20,26,20,21,21,19,23,24,19,20,30,24,19,21,20,20

 

            X         Xort          (x-µ)      (x-µ)2
x1        20                        -1.69       2.85
x2        26                         4.31      18.60
x3        20                        -1.69       2.85
x4        21                        -0.69       0.47
x5        21                        -0.69       0.47
x6        19                        -2.69       7.22
x7        23                         1.31       1.72
x8        24                         2.31       5.35
x9        19                        -2.69       7.22
x10      20                        -1.69       2.85
x11      30                          8.31     69.10
x12      24                          2.31      5.35
x13      19                         -2.69      7.22
x14      21                         -0.69      0.47
x15      20                         -1.69      2.85
x16      20                         -1.69      2.85
∑       347     347/16=        0.00    137.44
                     21.69

 

var3

 

Yayınlandığı Kategori İstatistik
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

   

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

   

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

   

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |