Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Excel

Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:32

Düşey Ara / Yatay Ara (vlookup / hlookup)

Excel’de düşey ara formülünü kısaca açıklamaya çalışacağız.

Bu formül sayesinde farklı yerlerde olan aynı tekile ait değerleri istediğimiz gibi çekebiliriz.

Örneğin TCKN bizim için anahtar olsun. Kişilerin TCKN lerinden farklı yerlerde bulunan bütün özellikleri yan yana koymamızı sağlar.

1

EXCEL sayfamızda görüldüğü gibi tckn’ler ve ad soyadlar mevcut. Bize bu kişilerin mezuniyet bilgilerini istediklerini varsayalım. 

2

Bu kişilere ait farklı bilgilerin farklı yerlerde olduğunu varsayalım. 

Bunun için 3 formül alanına tıkladığımızda 
4

ekranı ile karşılaşırız.

Buradan düşeyara yazan formülü seçeriz.

5

İstenen değerler:

Aranan_Değer: bu kısma hangi değerlere göre değişkenler gelecekse o sütun ya da değer seçilir.

Tablo_dizini: bu kısma hangi değeri seçeceğimizi işaretleriz. Bu başında aranan değer kısmı gelecek şekilde istediğimiz değere kadar seçim yaparız.

Sütun_indis_sayısı: bu değer seçim yaptığımızda istediğimiz değerlere gelen sayıyı yazarız.

Aralık_bak: bu kısma ise doğru( en yakın eşleştirme) yanlış (birebir eşleştirme) yazarız.

Örnek:

Kişilerin yanına mezuniyet durumlarını çekelim. İlk başta aranan_değer kısmı seçilir ve tablodaki A sütunu işaretlenir. Tablo dizini kısmı ise A sütunundan başlanarak H sütununa kadar seçilir.

6

Seçimlerde Excel seçmeye başladığımız yerden istediğimiz sütuna kadar seçili şekilde sağa doğru çekilir. Burada H sütunun yanında gördüğüm sayı (8) bize A sütunundan H sütununa kadar 8 sütun olduğunu gösterir. Bizim sütun indis sayımız Mezuniyeti istediğimiz için 7 dir. Meslek istiyorsak 8 işten memnuniyet isteniyorsa 4 ‘dür.

7

En son birebir eşleşme istediğimiz için yani TCKN’leri eşit olan bilgiyi çekiyoruz.

8

D2 sütununda yazmış olduğumuz formül mevcuttur. Bu formülü bütün bireyler için geçerli olması için kopyalayıp tüm bireylerin karşısına yapıştırıyoruz.

9

Yatay ara, düşey aranın bir değişik versiyonudur. burda sütunlar göz önüne alınırken yatay arada satırlar göz önüne alınır. başka bir farkı yoktur.

Yayınlandığı Kategori Excel
Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:37

Eğer Fonksiyonu / If function

Eğer / if formülü koşullu işlemleri yapmak için kullanılan bir formüldür. Bir işlemde karşılaştırma sonucunda yeni değerler atamamıza yarar.

=Eğer( KOŞUL(büyük, küçük, eşit vb.); koşul sağlandı ise gelecek değer;koşul sağlanmadı ise gelecek değer)

Örneğin işten memnuniyet derecesi 5 ten büyük olanlara mutlu diğerlerine mutsuz etiketi yapalım.

=EĞER(D2>5;"MUTLU";"MUTSUZ")

Formülde gördüğümüz koşul kısmında D2 sütunundaki sayı 5 Ten büyük ise I2 hücresine MUTLU yazsın 5 ve küçük ise MUTSUZ yazsın. Anlamına gelmektedir.

if1

Görüldüğü gibi 5 ve küçük olan memnuniyet derecelerine MUTSUZ etiketi büyük olanlara da MUTLU etiketi geldi.

Yayınlandığı Kategori Excel
Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:38

EğerSay Fonksiyonu

Bu fonksiyon herhangi bir aralıktaki koşula tanımladığımız değerlerin sayısını (frekans) verir.

İşte ki mutluluk durumuna bakacak olursak; aralık olarak ilk I2den I15 e kadar olan hücreler tanımlanır. Koşul olarak bu hücredeki Mutlu olanlar konur. Sonuç olarak bize 5 sayısını verir.

=EĞERSAY(I2:I15;”mutlu”)

Diğer bir örneğimize bakacak olursak Aileden memnuniyet derecesi 3 ten büyük olanların sayısının fonksiyonu

=EĞERSAY(E2:E15;">3")’dur. Burada bize frekans olarak 8 sayısını verir.

Bazı önemli bilgiler.

A*= A ile başlayan hücreleri

*A*= herhangi bir yerde A var ise

*A = A ile biten hücreleri saydırabiliriz.

if3

Yayınlandığı Kategori Excel
TÜRKÇE KARŞILIĞI İNGİLİZCE KATEGORİ AÇIKLAMA
ADRES ADDRESS Arama & Başvuru Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
ALANSAY AREAS Arama & Başvuru Bir başvurudaki alan sayısını verir
ELEMAN CHOOSE Arama & Başvuru Değerler listesinden bir değer seçer
SÜTUN COLUMN Arama & Başvuru Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAY COLUMNS Arama & Başvuru Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
YATAYARA HLOOKUP Arama & Başvuru Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
KÖPRÜ HYPERLINK Arama & Başvuru Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
İNDİS INDEX Arama & Başvuru Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI INDIRECT Arama & Başvuru Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
ARA LOOKUP Arama & Başvuru Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
KAÇINCI MATCH Arama & Başvuru Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
KAYDIR OFFSET Arama & Başvuru Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
SATIR ROW Arama & Başvuru Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY ROWS Arama & Başvuru Bir başvurudaki satırların sayısını verir
RTD   RTD Arama & Başvuru COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır.
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE Arama & Başvuru Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
DÜŞEYARA VLOOKUP Arama & Başvuru Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA Arama & Başvuru  
HÜCRE CELL Bilgi Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
HATA.TİPİ ERROR.TYPE Bilgi Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
BİLGİ INFO Bilgi Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
EBOŞSA ISBLANK Bilgi Değer boşsa, DOĞRU verir
EHATA ISERR Bilgi Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
EHATALIYSA ISERROR Bilgi Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTMİ ISEVEN Bilgi Sayı çiftse, DOĞRU verir
EMANTIKSALSA ISLOGICAL Bilgi Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
EYOKSA ISNA Bilgi Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
EMETİNDEĞİLSE ISNONTEXT Bilgi Değer, metin değilse, DOĞRU verir
ESAYIYSA ISNUMBER Bilgi Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKMİ ISODD Bilgi Sayı tekse, DOĞRU verir
EREFSE ISREF Bilgi Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
EMETİNSE ISTEXT Bilgi Değer, bir metinse DOĞRU verir
S N Bilgi Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY NA Bilgi #YOK hata değerini verir
TÜR TYPE Bilgi Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC AMORLINC Finansal Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD COUPDAYBS Finansal Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN COUPDAYS Finansal Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT COUPNCD Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI COUPNUM Finansal Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT COUPPCD Finansal Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
TOPÖDENENFAİZ CUMIPMT Finansal İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA CUMPRINC Finansal İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
AZALANBAKİYE DB Finansal Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB Finansal Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
İNDİRİM DISC Finansal Bir tahvilin indirim oranını verir
LİRAON DOLLARDE Finansal Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES DOLLARFR Finansal Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
SÜRE DURATION Finansal Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
ETKİN EFFECT Finansal Efektif yıllık faiz oranını verir
GD FV Finansal Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM FVSCHEDULE Finansal Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
FAİZORANI INTRATE Finansal Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI IPMT Finansal Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI IRR Finansal Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISPMT ISPMT Finansal Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MSÜRE MDURATION Finansal Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR Finansal Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
NOMİNAL NOMINAL Finansal Yıllık nominal faiz oranını verir
DÖNEM_SAYISI NPER Finansal Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD NPV Finansal Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
TEKYDEĞER ODDFPRICE Finansal Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
TEKYÖDEME ODDFYIELD Finansal Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER ODDLPRICE Finansal Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
TEKSÖDEME ODDLYIELD Finansal Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
DEVRESEL_ÖDEME PMT Finansal Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT Finansal Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER PRICE Finansal Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
DEĞERİND PRICEDISC Finansal İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
DEĞERVADE PRICEMAT Finansal Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
BD PV Finansal Bir yatırımın bugünkü değerini verir
FAİZ_ORANI RATE Finansal Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ RECEIVED Finansal Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
DA SLN Finansal Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
YAT SYD Finansal Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
HTAHEŞ TBILLEQ Finansal Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER TBILLPRICE Finansal Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
HTAHÖDEME TBILLYIELD Finansal Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
DAB VDB Finansal Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
AİÇVERİMORANI XIRR Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD XNPV Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ÖDEME YIELD Finansal Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND YIELDDISC Finansal İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir; örneğin, bir Hazine bonosunun
ÖDEMEVADE YIELDMAT Finansal Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ORTSAP AVEDEV İstatistik Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA AVERAGE İstatistik Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA AVERAGEA İstatistik Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
BETADAĞ BETADIST İstatistik Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
BETATERS BETAINV İstatistik Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
BİNOMDAĞ BINOMDIST İstatistik Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
KİKAREDAĞ CHIDIST İstatistik Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS CHIINV İstatistik Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST CHITEST İstatistik Bağımsızlık sınamalarını verir
GÜVENİRLİK CONFIDENCE İstatistik Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
KORELASYON CORREL İstatistik İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY COUNTBLANK İstatistik Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
EĞERSAY COUNTIF İstatistik Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
KOVARYANS COVAR İstatistik Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
KRİTİKBİNOM CRITBINOM İstatistik Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
SAPKARE DEVSQ İstatistik Sapmaların karelerinin toplamını verir
ÜSTELDAĞ EXPONDIST İstatistik Üstel dağılımı verir
FDAĞ FDIST İstatistik F olasılık dağılımını verir
FTERS FINV İstatistik F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER FISHER İstatistik Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS FISHERINV İstatistik Fisher dönüşümünün tersini verir
TAHMİN FORECAST İstatistik Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
SIKLIK FREQUENCY İstatistik Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
FTEST FTEST İstatistik Bir F-test'in sonucunu verir
GAMADAĞ GAMMADIST İstatistik Gama dağılımını verir
GAMATERS GAMMAINV İstatistik Gama birikimli dağılımının tersini verir
GAMALN GAMMALN İstatistik Gama işlevinin doğal logaritmasını, Γ(x) verir
GEOORT GEOMEAN İstatistik Geometrik ortayı verir
BÜYÜME GROWTH İstatistik Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT HARMEAN İstatistik Harmonik ortayı verir
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST İstatistik Hipergeometrik dağılımı verir
KESMENOKTASI INTERCEPT İstatistik Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
BASIKLIK KURT İstatistik Bir veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK LARGE İstatistik Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
DOT LINEST İstatistik Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LOT LOGEST İstatistik Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS LOGINV İstatistik Bir lognormal dağılımının tersini verir
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST İstatistik Birikimli lognormal dağılımını verir
MAK MAX İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA MAXA İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
ORTANCA MEDIAN İstatistik Verilen sayıların ortancasını verir
MİN MIN İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA MINA İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
ENÇOK_OLAN MODE İstatistik Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
NEGBINOMDAĞ NEGBINOMDIST İstatistik Negatif binom dağılımını verir
NORMDAĞ NORMDIST İstatistik Normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS NORMINV İstatistik Normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ NORMSDIST İstatistik Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSTERS NORMSINV İstatistik Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
PEARSON PEARSON İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE İstatistik Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
YÜZDERANK PERCENTRANK İstatistik Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
PERMÜTASYON PERMUT İstatistik Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
POISSON POISSON İstatistik Poisson dağılımını verir
OLASILIK PROB İstatistik Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE İstatistik Bir veri kümesinin kartil değerini verir
RANK RANK İstatistik Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
RKARE RSQ İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
ÇARPIKLIK SKEW İstatistik Bir dağılımın çarpıklığını verir
EĞİM SLOPE İstatistik Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK SMALL İstatistik Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE İstatistik Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA STDEV İstatistik Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAA STDEVA İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS STDEVP İstatistik Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMASA STDEVPA İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX STEYX İstatistik Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
TDAĞ TDIST İstatistik T-dağılımını verir
TTERS TINV İstatistik T-dağılımının tersini verir
EĞİLİM TREND İstatistik Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
KIRPORTALAMA TRIMMEAN İstatistik Bir veri kümesinin iç ortasını verir
TTEST TTEST İstatistik T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
VAR VAR İstatistik Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARA VARA İstatistik Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARS VARP İstatistik Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
VARSA VARPA İstatistik Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
WEIBULL WEIBULL İstatistik Weibull dağılımını hesaplar
ZTEST ZTEST İstatistik Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar
YÜZDEBİRLİK  ERCENTILE İstatistik  Bir aralıktaki değerlerin k
YÜZDERANK  PERCENTRANK İstatistik  Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
VE AND Mantıksal Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
YANLIŞ FALSE Mantıksal YANLIŞ mantıksal değerini verir
EĞER IF Mantıksal Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
DEĞİL NOT Mantıksal Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
YADA OR Mantıksal Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
DOĞRU TRUE Mantıksal DOĞRU mantıksal değerini verir
ASİN ASIN Math & Trigonometri Bir sayının ark sinüsünü verir
ASİNH ASINH Math & Trigonometri Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN ATAN Math & Trigonometri Bir sayının ark tanjantını verir
ATAN2 ATAN2 Math & Trigonometri Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH ATANH Math & Trigonometri Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
TAVANAYUVARLA CEILING Math & Trigonometri Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
KOMBİNASYON COMBIN Math & Trigonometri Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
COS COS Math & Trigonometri Bir sayının kosinüsünü verir
COSH COSH Math & Trigonometri Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
DERECE DEGREES Math & Trigonometri Radyanları dereceye dönüştürür
ÇİFT EVEN Math & Trigonometri Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
ÜS EXP Math & Trigonometri e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÇARPINIM FACT Math & Trigonometri Bir sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE Math & Trigonometri Bir sayının çift çarpınımını verir
TABANAYUVARLA FLOOR Math & Trigonometri Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
OBEB GCD Math & Trigonometri En büyük ortak böleni verir
TAMSAYI INT Math & Trigonometri Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
OKEK LCM Math & Trigonometri En küçük ortak katı verir
LN LN Math & Trigonometri Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG LOG Math & Trigonometri Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10 LOG10 Math & Trigonometri Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
DETERMİNANT MDETERM Math & Trigonometri Bir dizinin dizey determinantını verir
DİZEY_TERS MINVERSE Math & Trigonometri Bir dizinin dizey tersini verir
DÇARP MMULT Math & Trigonometri İki dizinin dizey çarpımını verir
MODÜLO MOD Math & Trigonometri Bölmeden kalanı verir
KYUVARLA MROUND Math & Trigonometri İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL Math & Trigonometri Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
TEK ODD Math & Trigonometri Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
PI Math & Trigonometri Pi değerini verir
KUVVET POWER Math & Trigonometri Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
ÇARPIM PRODUCT Math & Trigonometri Bağımsız değişkenlerini çarpar
BÖLÜM QUOTIENT Math & Trigonometri Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADYAN RADIANS Math & Trigonometri Dereceleri radyanlara dönüştürür
S_SAYI_ÜRET RAND Math & Trigonometri 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARALIK RANDBETWEEN Math & Trigonometri Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
ROMEN ROMAN Math & Trigonometri Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
YUVARLA ROUND Math & Trigonometri Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN Math & Trigonometri Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA ROUNDUP Math & Trigonometri Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
SERİTOPLA SERIESSUM Math & Trigonometri Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
İŞARET SIGN Math & Trigonometri Bir sayının işaretini verir
SİN SIN Math & Trigonometri Verilen bir açının sinüsünü verir
SİNH SINH Math & Trigonometri Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
KAREKÖK SQRT Math & Trigonometri Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ SQRTPI Math & Trigonometri (* Pi sayısının) kare kökünü verir
ALTTOPLAM SUBTOTAL Math & Trigonometri Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
TOPLAM SUM Math & Trigonometri Bağımsız değerlerini toplar
ETOPLA SUMIF Math & Trigonometri Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT Math & Trigonometri İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE SUMSQ Math & Trigonometri Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
TOPX2EY2 SUMX2MY2 Math & Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
TOPX2PY2 SUMX2PY2 Math & Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
TOPXEY2 SUMXMY2 Math & Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
TAN TAN Math & Trigonometri Bir sayının tanjantını verir
TANH TANH Math & Trigonometri Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
NSAT TRUNC Math & Trigonometri Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
ASC ASC Metin & Veri Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
BAHTTEXT   BAHTTEXT Metin & Veri Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
KARAKTER CHAR Metin & Veri Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
TEMİZ CLEAN Metin & Veri Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
KOD CODE Metin & Veri Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
BİRLEŞTİR CONCATENATE Metin & Veri Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
LİRA DOLLAR Metin & Veri Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
ÖZDEŞ EXACT Metin & Veri İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
BUL FIND Metin & Veri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
SAYIDÜZENLE FIXED Metin & Veri Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
JIS JIS Metin & Veri Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir.
SOLDAN LEFT Metin & Veri Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
UZUNLUK LEN Metin & Veri Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
KÜÇÜKHARF LOWER Metin & Veri Metni küçük harfe dönüştürür
PARÇAAL MID Metin & Veri Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
SES PHONETIC Metin & Veri Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
YAZIM.DÜZENİ PROPER Metin & Veri Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
DEĞİŞTİR REPLACE Metin & Veri Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE REPT Metin & Veri Metni, verilen sayıda defa yineler
SAĞDAN RIGHT Metin & Veri Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
MBUL SEARCH Metin & Veri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
YERİNEKOY SUBSTITUTE Metin & Veri Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
M T Metin & Veri Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
METNEÇEVİR TEXT Metin & Veri Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
KIRP TRIM Metin & Veri Metindeki boşlukları kaldırır
BÜYÜKHARF UPPER Metin & Veri Metni büyük harfe dönüştürür
SAYIYAÇEVİR VALUE Metin & Veri Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
BESSELI BESSELI Mühendislik Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir.
BESSELJ BESSELJ Mühendislik Bessel işlevi Jn(x)'i verir.
BESSELK BESSELK Mühendislik Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
BESSELY BESSELY Mühendislik Bessel işlevi Yn(x)'i verir.
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
KARMAŞIK COMPLEX Mühendislik Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
ÇEVİR CONVERT Mühendislik Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
DELTA DELTA Mühendislik İki değerin eşit olup olmadığını sınar
HATAİŞLEV ERF Mühendislik Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV ERFC Mühendislik Tümleyici hata işlevini verir
BESINIR GESTEP Mühendislik Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
SANMUTLAK IMABS Mühendislik Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL IMAGINARY Mühendislik Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT Mühendislik Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK IMCONJUGATE Mühendislik Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS IMCOS Mühendislik Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANBÖL IMDIV Mühendislik İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS IMEXP Mühendislik Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN IMLN Mühendislik Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 IMLOG10 Mühendislik Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 IMLOG2 Mühendislik Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANÜSSÜ IMPOWER Mühendislik Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP IMPRODUCT Mühendislik İki karmaşık sayının çarpımını verir
SANGERÇEK IMREAL Mühendislik Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANSIN IMSIN Mühendislik Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANKAREKÖK IMSQRT Mühendislik Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANÇIKAR IMSUB Mühendislik İki karmaşık sayının farkını verir
SANTOPLA IMSUM Mühendislik Karmaşık sayıların toplamını verir
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX OCT2HEX Mühendislik Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
TARİH DATE Tarih & Saat Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI DATEVALUE Tarih & Saat Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
GÜN DAY Tarih & Saat Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜN360 DAYS360 Tarih & Saat İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
SERİTARİH EDATE Tarih & Saat Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
SERİAY EOMONTH Tarih & Saat Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
SAAT HOUR Tarih & Saat Bir seri numarasını saate dönüştürür
DAKİKA MINUTE Tarih & Saat Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
AY MONTH Tarih & Saat Bir seri numarasını aya dönüştürür
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS Tarih & Saat İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
ŞİMDİ NOW Tarih & Saat Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
SANİYE SECOND Tarih & Saat Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
ZAMAN TIME Tarih & Saat Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI TIMEVALUE Tarih & Saat Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
BUGÜN TODAY Tarih & Saat Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY Tarih & Saat Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY   WEEKNUM Tarih & Saat Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
İŞGÜNÜ WORKDAY Tarih & Saat Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
YIL YEAR Tarih & Saat Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN YEARFRAC Tarih & Saat Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
ZAMAN  TIME Tarih & Saat  Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI  TIMEVALUE Tarih & Saat  Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
VSEÇORT DAVERAGE Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir
VSEÇSAY DCOUNT Veri Tabanı Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA Veri Tabanı Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
VAL DGET Veri Tabanı Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
VSEÇMAK DMAX Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN DMIN Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
VSEÇÇARP DPRODUCT Veri Tabanı Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP Veri Tabanı Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA DSUM Veri Tabanı Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
VSEÇVAR DVAR Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS DVARP Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA Veri Tabanı Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir

Kaynak:http://www.excelgurusu.com/excel-islevleri-alfabetik-excel-functions-alphabetical/

Yayınlandığı Kategori Excel
Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:39

İç İçe Eğer Fonksiyonu

Yukarıdaki örnek sadece tek koşul olduğunda kullanılır. Birden fazla koşullu durumda Eğer formülüne iç içe eğerler yazabiliriz.

E sütununda bulunan aileden memnuniyet derecesini mutsuz mutlu çok mutlu olarak 3 koşul koyalım.

0-3 = MUTSUZ

4-7 =MUTLU

8-10= ÇOK MUTLU

Olsun. Formülümüz aşağıdaki gibi olacaktır.

=EĞER(F2<4;"mutsuz";EĞER(F2<8;"mutlu";"çok mutlu"))

Burada ilk eğerde F2 hücresindeki değer 4 ten küçükse şartını getirdik.  Daha sonraki eğer fonksiyonuna 8 den küçükse şartını koyduk. Eğer bu iki koşulda sağlanmazsa kalan değerler için Çok mutlu olarak yazacaktır.

if2

Yayınlandığı Kategori Excel

Yaş bilgileri aşağıdaki gibi verilen bireyler için EXCELde çeyreklerini, onluklarını ve bazı yüzlüklerini hesaplayalım

18, 19, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 28, 32, 35

Çeyreklik 

    Değer     Formül
Q1     20.50     DÖRTTEBİRLİK(B2:B30;1)
Q2     24.00     DÖRTTEBİRLİK(B2:B30;2)
Q3     26.00     DÖRTTEBİRLİK(B2:B30;3)

 

 Onluk

   

 

Değer

   

 

Formül

D1     19.00     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.1)
D2     19.80     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.2)
D3     21.20     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.3)
D4     21.20     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.3)
D5     24.00     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.5)
D6     25.00     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.6)
D7     25.80     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.7)
D8     26.40     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.8)
D9     30.40     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.9)

 

Yüzlük

   

 

Değer

   

 

Formül

P5     18.70     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.05)
P15     19.10     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.15)
P25     20.50     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.25)
P75     26.00     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.75)
P89     29.84     YÜZDEBİRLİK($B$2:$B$30;0.89)

 

Yayınlandığı Kategori Excel

Microsoft Excelde hazırladığımız çalışmaları ve sürelerini Microsoft Outlook takvime eklerken yapmamız gereken birkaç işlem vardır. Bu işlem, işleri ve sürelerini Microsoft Outlook’a atarak iş takibini kolaylaştırır. Outlook’un günlük olarak bizi uyarması ise herhangi bir etkinliğin unutulmasını önlemektedir.

1. İlk önce Excelde yapılması gereken işleri zamanını ve uyarı zamanını ayarlanması gerekmektedir.

2. Excelde seçili alanın adlandırılması yapılır.

Genelde "Microsoft Excel içinde dosya sisteminin içerikleri alınmaya çalışılırken çevirisinde bir hata oluştu. Microsoft Excel dosyasında adlandırılmış aralık yok. Alınmak istenen veri aralığını adlandırmak için Microsoft Excel kullanılmalıdır."Hatasının nedeni adlandırma yapılmadığı içindir.

exceloutlook1

Adlandırma işlemini yaptıktan sonra Excel dosyası kaydedilip kapatılır.

Bundan sonraki işlemler için Outlook’taki adımlar tek tek takip edilir.

exceloutlook2

 1. Al ve Ver
 2. Başka bir program veya dosyadan al
 3. Microsoft Excel 97-2003
 4. Ayarlanan dosyayı seç

exceloutlook3

5. Hedef klasörü seç (takvim olduğu için takvim seçilir.)

6. İlk başta excelde adlandırdığımız hücrelerin adı çıkar. Outlooktakvim alanındaki kutucuğa tıkladğımızda sağ taraftaki gibi bir alan gelir. Burada belirlenen hücreleri eşleştiririz. Başlama tarihià başlangıç tarihi vb.

exceloutlook4

Bu işlemlerin ardından Excel’e eklenen tüm hücreler gün gün Microsoft Outlook Takvime eklendiği görülür.

exceloutlook5

Yayınlandığı Kategori Excel
Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:39

Ortalama Fonksiyonu

=ortalama(D2:D15)

Bu şekilde yazıldığında D2 hücresinden D15 hücresine kadar (aradaki hücreler dahil) sayıların ortalamasını verir

Yayınlandığı Kategori Excel

Microsoft Excel'de Kareli ortalama hariç, geometrik ortalama, harmonik ortalama ve aritmetik ortalamanın formülleri vardır. Kareli Ortalamayı hesaplamak için Excel'de formülasyon yazmamız gerekmektedir. Elimizde 30 kişinin yaş bilgisi mevcuttur bu kişilerin Yaşlarının Aritmetik, Geometrik, Harmonik ve Kareli ortalamalarını Excel yardımı ile hesaplayalım.

Yaş Yaş'ın Karesi
20 400
26 676
20 400
21 441
21 441
19 361
23 529
24 576
19 361
20 400
30 900
24 576
19 361
21 441
20 400
20 400
21 441
20 400
25 625
26 676
25 625
20 400
19 361
32 1024
21 441
18 324
19 361
21 441
19 361
35 1225

 

Ortalama Adı Ortalama   Ortalama Formül
Geometrik Ortalama 21.95   =GEOORT(A1:A30)
Harmonik Ortalama 21.68   =HARORT(A1:A30)
Aritmetik Ortalama 22.27   =ORTALAMA(A1:A30)
Kareli Ortalama 22.63   =KAREKÖK(TOPLA(B1:B30)/30)

 Görüldüğü gibi ortalamalar arasında KO>AO>GO>HO şeklinde bir ilişki vardır.

 

Yayınlandığı Kategori Excel
Pazartesi, 24 Haziran 2019 10:40

Rastgele / Random Fonksiyonu

Excel'de kullandığımız bu formül bize atadığımız aralıkta rastgele sayılar oluşturmaya yaramaktadır. 

excel formül kısmına =RASTGELEARADA(1;10) yazdığımızda bize 1 ile 10 arasında (sınırlar dahil) sayılar türetecektir. diğer bir adı RANDOM FONKSİYONUDUR.

92

Yayınlandığı Kategori Excel
Page 1 of 2
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

   

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

   

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

   

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |