Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Aritmetik Ortalama

Salı, 16 Nisan 2019 11:05

Aritmetik Ortalama

En fazla kullanılan Merkezi eğilim ölçüsüdür. Bir serideki verilerin toplamının veri adedine bölünmesi ile bulunur. Aritmetik ortalama serideki bütün değerlerden etkilenir. Uç değerlerin fazla olması aritmetik ortalamayı etkiler. Uç değerlerin olmadığı durumlarda var olan durumu göstermek için en iyi ortalamadır.
Formül: aritmetik1 

x̄: Aritmetik Ortalama

xi: Örneklemdeki i. birim değeri

n: Birim sayısı

ÖRNEK:  veri setindeki 30 kişinin yaş toplamı ve ortalaması kaçtır

20,26,20,21,21,19,23,24,19,20,30,24,19,21,20,20,21,20,25,26,25,20,19,32,21,18,19,21,19,35

Aritmetik Ortalama basit mantıkla bu yaşların toplanıp 30'a bölünmesi ile bulunur.

x̄: =668/30=22,27'dir.

Yayınlandığı Kategori İstatistik
Salı, 16 Nisan 2019 12:00

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Merkezi eğilim ölçüleri kitleye ilişkin bir değişkenin bütün farklı değerlerinin çevresinde toplandığı merkezi bir değeri gösterirler.

Veri setini tanımlamak üzere kullanılan ve genellikle tüm elemanları dikkate alarak veri setini özetlemek için kullanılan ifadelerdir.

Veri setindeki tüm elemanları temsil edebilecek merkez noktasına yakın bir değerdir.

Ortalamalar arasında normal bir seride aşağıdaki ilişki vardır.

Kareli Ortalama> Aritmetik Ortalama> Geometrik Ortalama > Harmonik Ortalama

Önemli Merkezi Eğilim Ölçüleri

 • Aritmetik ortalama
 • Ağırlıklı aritmetik ortalama
 • Geometrik ortalama
 • Harmonik ortalama
 • Kuadratik ortalama
 • Mod
 • Medyan
 • Kartiller
Yayınlandığı Kategori İstatistik

Microsoft Excel'de Kareli ortalama hariç, geometrik ortalama, harmonik ortalama ve aritmetik ortalamanın formülleri vardır. Kareli Ortalamayı hesaplamak için Excel'de formülasyon yazmamız gerekmektedir. Elimizde 30 kişinin yaş bilgisi mevcuttur bu kişilerin Yaşlarının Aritmetik, Geometrik, Harmonik ve Kareli ortalamalarını Excel yardımı ile hesaplayalım.

Yaş Yaş'ın Karesi
20 400
26 676
20 400
21 441
21 441
19 361
23 529
24 576
19 361
20 400
30 900
24 576
19 361
21 441
20 400
20 400
21 441
20 400
25 625
26 676
25 625
20 400
19 361
32 1024
21 441
18 324
19 361
21 441
19 361
35 1225

 

Ortalama Adı Ortalama   Ortalama Formül
Geometrik Ortalama 21.95   =GEOORT(A1:A30)
Harmonik Ortalama 21.68   =HARORT(A1:A30)
Aritmetik Ortalama 22.27   =ORTALAMA(A1:A30)
Kareli Ortalama 22.63   =KAREKÖK(TOPLA(B1:B30)/30)

 Görüldüğü gibi ortalamalar arasında KO>AO>GO>HO şeklinde bir ilişki vardır.

 

Yayınlandığı Kategori Excel
Çarşamba, 17 Nisan 2019 11:12

Ortalamalar - SPSS'te Ortalamalar

SPSS'te Aritmetik Ortalama, Harmonik Ortalama ve Geometrik Ortalama hesaplamaları yapılmakta fakat Kareli Ortalama hesabı yapılmamaktadır. bunun için Excel'de formül oluşturularak Kareli Ortalama hesaplanabilir. Kareli Ortalama için formül Makale.

18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 30, 32, 35

1. seçenek Analyze --> Reports --> Case Summaries

orta1

case summaries içerisinden ortalamasını hesaplamak istediğimiz değişkeni Variables kutucuğuna taşırız.orta2

Statistics seçeneği içerisinde hesaplanmasını istediğimiz değerleri seçilir. Sadece ortalamalar istenildiği için Mean, Harmonic Mean ve Geotric Mean istatistiklerini sağa taşıyıp continue denir.

Spss aşağıdaki gibi bir sonuç çıkarmıştır.orta3

Bu sonuca göre 30 adet değişkenin Aritmetik Ortalaması 22,27 Harmonik Ortalaması 21,68 ve geometrik ortalaması 21,95 olarak elde edilmiştir.

Yayınlandığı Kategori Spss Analiz
 •  

  Profesyonel HizmetProfesyonel Hizmet

  Uzmanlarımız tarafından çalışmalarınız analiz edilir, yorumlanır ve uygun olarak tamamlanır.

   

  UzmanlarmzUzmanlarımız

  Sizin için bir araya getirdiğimiz farklı alanlardaki uzmanlar projeniz için en iyisini yapmaktadır

   

  7 Gn letiim

  7 Gün İletişim

  Haftanın her günü bizi arayabilir, çalışmalarınız hakkında destek alabilirsiniz.

   

  Zamannda Teslim

  Zamanında Teslim

  Projenizin başından sonuna kadar iletişim halinde ve istediğiniz tarihte projelerinizin teslimi yapılmaktadır.

   

© 2020 Tüm hakları saklıdır. | Veri analizi | SPSS |Raporlama | Veri Giriş | Veri Tabanı | Tez Danışmanlık | Tez Düzenleme | Tez Formatı Düzenleme | Araştırma | Anket Tasarlama | Yayım Aşaması Destek |